TRANS-IMMO
Een werknemer op de computer

Waardebepaling

Wij analyseren grondig om de optimale waarde van jouw eigendom te bepalen, gebaseerd op markttrends en expertise.

Uw woning
Uw gegevens

TRANS-IMMO

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar-rentmeester. BIV 503.923 - 504.663 (België). BA en borgstelling NV AXA Belgium. (Polis: 730.390.160) - Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel. BIV-plichtenleer: KB van 27 september 2006. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Lid BIV - Lid CIB